Departamentul Hidraulică, Maşini Hidraulice şi Ingineria Mediului (DHMHIM), face parte din Facultatea de Energetică, alături de Departamentele de Producerea şi Utilizarea Energiei (DPUE), respectiv de Sisteme Electroenergetice (DSE).

DHMHIM sprijină/coordonează prin specialiștii săi derularea activităților didactice în celelalte programe de licență și de masterat ale Facultății de Energetică, dar și ale altor facultăți din universitate: Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Inginerie Medicală, Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor și Facultatea de Inginerie în Limbi Străine.

Prestigiul științific și tehnic al DHMHIM este rezultatul activității laborioase a membrilor săi în cadrul proiectelor de cercetare, proiectelor educaționale și colaborării cu companii din domeniu, finalizate atât prin lucrări științifice remarcabile, citate în lucrări de notorietate mondială, cât și prin brevete, instalații și echipamente de înalt nivel tehnic, recunoscute de comunitatea științifică și tehnică națională și internațională.

DHMHIM este format din colective/laboratoare care acoperă din punct de vedere educațional și de cercetare următoarele domenii:

 • Mecanica fluidelor, hidraulică și hidrologie;
 • Reologie, fluide complexe și microfluidică;
 • Dinamica fluidelor polifazate poluante;
 • Ingineria și managementul resurselor de apă;
 • Modelare numerică în ingineria fluidelor (CFD);
 • Tehnologii informatice în ingineria fluidelor;
 • Hidroenergetică și tehnici de inteligență artificială în ingineria apei;
 • Sisteme SCADA in hidroenergetica și ingineria apei;
 • Monitorizarea şi conducerea centralelor hidroelectrice şi stațiilor de pompare;
 • Stocarea hidro-pneumatică a energiei;
 • Hidro-aerodinamica maşinilor şi sistemelor hidraulice şi pneumatice;
 • Hidro-aerodinamica surselor regenerabile de energie;
 • Sisteme hidraulice şi pneumatice de acţionare şi reglare;
 • Rețele hidraulice inteligente; Rețele de distribuție a gazelor; Rețele de aer comprimat;
 • Sisteme de captare, transport și distribuție a apei potabile;
 • Recuperarea energiei în sistemele de alimentare cu apă;
 • Tehnologii inovative de tratare şi epurare a apelor;
 • Recuperarea energiei și altor resurse din apele uzate; Reutilizarea și reciclarea apei;
 • Evaluarea efectelor poluării asupra mediului; Impactul schimbărilor climatice;
 • Prevenirea poluării şi tehnologii de remediere în procesele energetice;
 • Monitorizarea mediului, Big Data și GIS în energetică.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com